Galan där vi hyllar våra kraftfulla företagare

Ludvika kryllar av företagare, stora och små, i mängder av olika branscher. Tillsammans skapar de ett dynamiskt näringsliv som varje år hyllas på Företagsgalan. Galan är en kväll med fest, mat, mingel och show, men det är också en kväll där Krafthjulet i de olika priskategorierna delas ut.

Krafthjulet, som priset heter, delas ut till företag och personer som på olika sätt gjort viktiga insatser, betydande prestationer eller är en god förebild för Ludvikas näringsliv. Ludvika är fullt av kraft, det kan vi läsa om i historieböckerna, men vi kan också se det i den företagsanda som finns i vår kommun. Kraften att driva, kraften att våga satsa och kraften att fortsätta utveckla sitt företagande –det finns här, det är det vi hyllar!

Krafthjulet i ny kostym

Företagsgalan i Ludvika anordnades för första gången 2005 och har sedan dess varit en viktig del i att årligen uppmärksamma och synliggöra det fantastiska företagandet som finns i vår kommun.

Under hösten 2022 tillsattes en ny Festkommitté och med det påbörjades ett arbete med att förnya den redan befintliga galan, en ny kostym ska sys upp!

I arbetet har priset fått ett namn, vilket också kommer vara en stor del i hur galan fortsättningsvis marknadsförs. Nu ska här delas ut Krafthjul! Nytt för i år är också den öppna nomineringen i fyra av kategorierna. Hylla din hjälte, din favorit, eller någon som du tycker gör skillnad i Ludvikas näringsliv! Nya sociala kanaler sätts upp för att synliggöra galan för ännu fler och för att skapa en gemensam stolthet över den företagsanda som finns i Ludvika. Tillsammans sätter vi strålkastarljuset på våra framgångsrika, nytänkande och spännande företag som för en kväll – har allt ljus på sig!

Priskategorierna

Kriterier vid nominering i de fyra öppna kategorierna

Årets Prestation

Priset Krafthjulet i ”Årets Prestation” ges till en företagare som under året gjort en extraordinär insats. Insatsen ska antingen ha främjat tillväxt, sysselsättning, nytänkande eller gett god ekonomi. Den kan också ha synliggjort något speciellt, eller bidragit till något positivt för kommuninnevånarna.

Jurygruppen består av: Ludvika Kommuns Näringslivschef, Ordförande i Företagarna samt representanter från Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank

Priset delas ut av Ludvika Kommun, Företagarna, Unika Ludvika, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar Bank.  

Årets Köpupplevelse

Priset Krafthjulet i kategorin ”Årets Köpupplevelse” ges till en butik, restaurang eller annat näringsställe som visat prov på nytänkande, skapande och hög servicegrad. Årets Köpupplevelse ska med sitt entreprenörskap vara en förebild för Ludvika, visa god samarbetsvilja och bra ekonomisk utveckling.

Jurygruppen består av: Ludvika Kommuns Näringslivschef och Unika Ludvika

Priset delas ut av Ludvika Kommun, Företagarna, Unika Ludvika, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar Bank.  

Årets Företagare

Priset Krafthjulet i kategorin ”Årets Företagare” ges till en företagare som visat prov på kreativitet och företagsamhet. Företaget är ägarlett och kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Årets företagare fungerar som inspirationskälla och förebild för andra företagare. Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Jurygruppen består av: Ludvika Kommuns Näringslivschef, Ordförande i Företagarna samt representanter från Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank

Priset delas ut av Ludvika Kommun, Företagarna, Unika Ludvika, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar Bank.  

Årets Ludvikaprofil

Priset Krafthjulet i kategorin ”Årets Ludvikaprofil” delas ut till en eldsjäl i ett företag, organisation, förening eller som visar på gott ambassadörskap och är en god förebild för Ludvika.

Jurygruppen består av: Ludvika Kommuns Näringslivschef, Ordförande i Företagarna samt representanter från Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank

Priset delas ut av Ludvika Kommun, Företagarna, Unika Ludvika, Handelsbanken, Swedbank och Länsförsäkringar Bank. 

Årets Digitala Förebild

Priset delas ut av Unika Ludvika

Årets Nya Företag

Priset delas ut av Företagarna

Juryarbetet

Företagsgalan har fyra priskategorier med öppen nominering, vilket betyder att vem som helst får vara med och nominera. Varje priskategori har sedan en jury som metodiskt går igenom nomineringarna i sin respektive kategori. Som jurymedlem har man mandat att ta med egna nomineringar in i juryarbetet, men alla behandlas lika och går igenom samma kontroller och undersökningar för att säkerställa att nomineringarna uppfyller alla krav.

Därefter väljer jurygruppen ut tre finalister som inför galan presenteras som ”de nominerade” och slutligen beslutas vinnaren i kategorin. De tre nominerade finalisterna offentliggörs en tid före Företagsgalan, men vinnaren av årets Krafthjul i respektive kategori avslöjas först på galakvällen.